Товариство українсько-китайської дружби

044 359 01 39

Про нас

Засновники Громадської спілки «Товариство українсько-китайскої дружби» почали свою діяльність у 2009 році у якості членів ділової ради «Україна-Китай» при Торгово-промисловій палаті України.
 

Напрямком діяльності є розвиток відносин між підприємствами України та Китаю в галузях IT- технологій, енергетики, вуглевидобутку, будівництва та культурного обміну.
 

Завдяки міцним діловим зв’язкам з такими китайськими компаніями як ZTE, Huawei, China Coal, The export-import bank of China, China Railway, AirMedia, Yunnan Culture Industry, Film Import & Export Corporation за час існування, була підписана низка міжнародних контрактів та меморандумів, які спрямовані на економічний розвиток різних галузь в Україні.
 

У 2013 році за ініціативою китайської сторони була заснована та офіційно зареєстрована Громадська спілка «Товариство українсько-китайської дружби», головною метою якої є зміцнення економічних та соціально-культурних відносин між Україною та Китаєм.
 

Основними завданнями «Товариства українсько-китайської дружби» є:

1. Створення сприятливих умов для об'єднання активістів українсько-китайської дружби з метою обміну досвідом, реалізації економічного, творчого та наукового потенціалу членів Спілки;

2. Здійснення широкого культурного обміну та гуманітарного співробітництва з метою ознайомлення громадськості обох країн з досягненнями в різних областях економіки, з різними аспектами історії, культури та сучасного життя народів Україні та Китаю;

3. Всебічне сприяння широкому інформаційному обміну між людьми та громадськими об'єднаннями України і Китаю, наданню їм консультаційних послуг;

4. Здійснення виробничої та господарської діяльністі через створені підприємства і госпрозрахункові організації, що володіють правами юридичної особи, для забезпечення виконання статутних завдань;

5. Залучення інвестицій для підтримки і розвитку Спілки як консультаційного, науково - методичного центру, а також для розвитку співпраці з громадськими та іншими структурами України та іноземних держав;

6. Організація фінансування проектів, програм у своїй галузі діяльності;

7. Залучення добровільних внесків і спонсорськіх пожертвувань українських і зарубіжних підприємств, організацій, громадян у вигляді грошових і матеріальних засобів, вступних та членських внесків;

8. Розробка та реалізація проектів і програм, які спрямовані на підтримку та розвиток діяльності Спілки та його членів ;

9. Проведеня благодійних заходів;

10. Здійснення мобілізації фінансових ресурсів для реалізації статутних цілей;

11. Створення регіональних відділень, філій , представництв , як Україні, так і за кордоном;

12. Надання посильного сприяння китаєзнавцям-фахівцям некомерційних організацій у працевлаштуванні;

13. Здійснення іншої діяльністі, у тому числі зовнішньоекономічної, в порядку, встановленому чинним законодавством і спрямованої на досягнення статутних цілей;

14. Здійснення виробничої та господарської діяльністі через відповідні підприємства і госпрозрахункові організації, що володіють правами юридичних осіб для забезпечення виконання статутних завдань Спілки.
 

«Товариство українсько-китайської дружби» надає професійні експертні послуги як комерційним, так и державним органам.
 

За ініціативою засновників «Товариства українсько-китайської дружби» у жовтні 2013 року відбувся офіційний візит у Китаї представників Уряду України та Державного агентства з питань кіно, під час якого був підписаний Меморандум про спільне кіновиробництво та співпрацю між Кабінетом Міністрів України та Урядом Китайської Народної Республіки. Також результатом зустрічі є домовленість про створення першого українсько-китайського фільму, який отримає право прокату на території КНР.